Zrzyny

Zrzyny przeznaczone na opał, okrajki, obrzynki, drewno opałowe, drewno tartaczne.